תוכנית הקורס (תכנית לדוגמה)
מפגש ראשון:
היכרות ופתיחה
חלק א':
ברכות והיכרות אישית ורעיונית
חלק ב'
הצגת תוכנית הקורס, שיחת פתיחה והבהרת מושגים
מפגש שני
בין מדינת רווחה לכלכלת שוק
חלק א'
מהי השיטה הסוציאל-דמוקרטית? מודל מדינת הרווחה מול מודל ההפרטה, הסעד ונסיגת המדינה מאחריותה החברתית. מי משרת את מי? – הכלכלה את החברה או החברה את הכלכלה?
חלק ב'
סוציאל-דמוקרטיה מול ניאו-ליברליזם – מה ההבדלים? עבודה בכיתה סביב טקסטים
מפגש שלישי
תמונת מצב כלכלית-חברתית של ישראל
חלק א'
הרצאת פתיחה
חלק ב'
שלוש נקודות מבט על המשבר החברתי - פאנל מאבקים עכשוויים: דיור, חינוך ושוויון מגדרי
מפגש רביעי
בעקבות ההפרטה – סיור ומבט על תחומי החינוך, הבריאות והתעסוקה
מפגש חמישי
הסדר שלום: הכרחי, דחוף, אפשרי
חלק א' - הרצאת פתיחה
ההיסטוריה של תהליך השלום הישראלי-ערבי, מאוסלו ועד היוזמה הערבית: מה השתבש, מי שיבש, ומה עושים כדי שנוכל להגיע להסכם בפעם הבה אה. האם עדיין אפשר לדבר על פתרון של שתי מדינות לשני עמים?
חלק ב' - דיון בכיתה ועבודה בקבוצות
איך מדברים על שלום בעידן של חוסר אמונה וספקטיות? מלווים את הקבוצות נציגי ארגוני שלום
מפגש שישי
ישראל והעולם הערבי, ישראל והקהילה הבינ"ל
חלק א' - הרצאה
מה צריך להיות מקומה של ישראל במזה"ת מנקודת מבטנו? ישראל והאביב הערבי
חלק ב' - פאנל דיפלומטים
יחסי החוץ של ישראל בין מיתוס למציאות
מפגש שביעי
סדנת מנהיגות והופעה מול קהל
מפגש שמיני
סיור במזרח ירושלים ולאורך מחסום ההפרדה
מפגש עם נציגים פלסטינים
מפגש תשיעי:
הדמוקרטיה הישראלית – איומים ואתגרים
חלק א'
הדמוקרטיה הישראלית בשעת מבחן
חלק ב' - דיון ופעילות בכיתה:
אזרחי ישראל הערבים בין הפטיש לסדן
מפגש עשירי
קיימות מול איכות סביבה: להיות ירוק בעולם מורכב
חלק א'
התפתחות התנועה הסביבתית: משמירה על ציפורים ופרחים לתפיסה הסביבה כערובה לקהילה בריאה, צודקת ומשגשגת. האם משבר האקלים הוא האיום החמור ביותר על שלום העולם בימינו?
חלק ב' - דיון בכיתה:
פאנל מאבקים סביבתיים: אנרגיה, תחבורה, תכנון
מפגש 11
מכנה משותף חברה משוסעת
חלק א' - הרצאת פתיחה:
ישראל במאה ה-21 – האם נשאר לנו משהו במשותף?
חלק ב' - חלוקה לקבוצות
ישראל מנקודת המבט של המיעוטים והקבוצות המוחלשות
מפגש 12
חלק א'
הגדרת מושגים: יהדות, ציונות, ישראליות – בין זהות לאזרחות
חלק ב' – פאנל:
סיכום: האם ניתן לחדש את השמאל הישראלי?
מפגש 13:
סוף שבוע לימודי-חוויתי
סוף השבוע יוקדש כולו לסדנאות ויכלול: פאנל חברי כנסת, סדנת מדיה חדשה באקטיביזם חברתי, סדנת בניית קמפיין וסדנת פוליטיקה מעשית עם מנכ"לי מפלגות ותנועות פוליטיות
התוכנית המפורטת ושמות המרצים יפורסמו בקרוב
עכשיו פוליטיקה
עיצוב ובנייה: עדי רמות