מטרת הקורס

מטרת הקורס להכשיר לאורך השנה הנכנסת פעילים פוליטיים מובילים, שיוכלו להיות תשתית מנהיגותית לעולם הפוליטי הפרוגרסיבי בישראל, ו"למלא" את הספרה הפוליטית בדם חדש ואיכותי. כל צעיר/ה שיסיימו את הקורס יקבלו את הרקע, את תפיסת העולם ואת הכלים הרעיוניים והמנהיגותיים להפוך להיות גורמים מובילים בפוליטיקה. מטרה נוספת היא להעצים את יכולתם האינדבדואלית, החשיבתית והערכית של המשתתפים כמנהיגים - וכמנהיגים פוליטיים בפרט.

הנחת המוצא של הקורס היא שהשקפת העולם הפרוגרסיבית היא כוללת, רחבה ובלתי ניתנת לחלוקה, ומכילה זה בצד זה, עקרונות של שלום, גישה חברתית סוציאל-דמוקרטית, קיימות ושמירת הסביבה, דמוקרטיה וזכויות אזרחיות – ולכן כל משתתף/ת בקורס חייב לעבור הכשרה בכל אחד מהתחומים האלה ולהבין את הקשר ביניהם.

קהל היעד – פעילי ופעילות ציבור, פעילים ופעילות לשינוי חברתי, בני 22 עד 36, שמבינים את חשיבות הזירה הפוליטית ואת הצורך להרחיב את הפעילות של החברה האזרחית לפוליטיקה ומשקפים מגוון מגדרי, יהודי/ערבי וחלוקה בין מרכז לפריפריה.
עכשיו פוליטיקה
עיצוב ובנייה: עדי רמות